اوج آرامش آرامش رسیدن به مقصد است که پس از طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های زندگی مقابله کرد... با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان همین است که به تو می گویند، می توانی چون ما توانسته ایم و قبل از ما نیز توانسته اند. http://hamsafarameneh.mihanblog.com 2020-09-22T01:06:27+01:00 text/html 2020-09-21T20:05:40+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مهندس دژاکام: می‌خواهیم در لژیون پزشکان با کمترین کار، بیشترین راندمان را داشته باشیم http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/887 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3" color="#003300"><b style="">هشتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه<span dir="LTR" style="">‌</span>های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر شهرام، نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه&nbsp;«کتاب چهارده مقاله و تأثیر آن روی من»&nbsp;جمعه 28 شهریورماه 1399 ساعت 8 صبح آغاز به کار کرد<span dir="LTR" style="">.</span></b></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img align="baseline" alt="" border="0" hspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/9939/pezashkan/1399.6.28/1.jpg" vspace="0" style="border: none;"></span></span></p><p dir="RTL" style=""><font color="#003333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">مهندس دژاکام در لژیون پزشکان پارک طالقانی؛ جمعه 28 شهریورماه 1399: ما می‌خواهیم در لژیون پزشکان کاری کنیم که به نتیجه برسیم، یعنی با کمترین کار، بیشترین راندمان را داشته باشیم که هم به نفع مصرف‌کننده باشد هم به نفع سیستمی که کلینیک دارد کار می‌کند</b></font></p><p dir="RTL" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2" color="#003333">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید......</font><font face="Ftahoma" style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px;">&nbsp;</font></p></div> text/html 2020-09-17T10:25:27+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا آخرین اصلاحیه پروتکل سال 1399 http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/864 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b style="">آخرین اصلاحیه پروتکل DST&nbsp; سال 1399</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="6">برای مشاهده اصلاحیه پروتکل لطفا روی لینک زیر کلیک بفرمایید</font><font size="5">...</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://congress60.org/AppData/Document/اصلاحیه%20پروتکل%20DST.pdf" target="" title="اصلاحیه پروتکل سال 1399"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#666600"><b style="">https://congress60.org/AppData/Document/اصلاحیه%20پروتکل%20DST.pdf</b></font></a></div> text/html 2020-09-17T10:21:21+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا نامه ویلیام وایت (بیل) به جناب مهندس دژاکام http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/886 <div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666"><b>ویلیام ال وایت: به نگارش درآوردن تجربیات استفاده D. Sap در مقابل کوئید ۱۹ یک خدمت مهم خواهد بود</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666"><b><br></b></font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15997254232600.jpg" alt="" style="max-width: 500px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666"><b>ویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » نوشت: به نگارش درآوردن تجربیات استفاده D. Sap در مقابل کوئید ۱۹ یک خدمت مهم و یا شاید چالش انگیز خواهد بود. بهترین ها را در این راه برایتان آرزومندم</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666"><b>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....&nbsp;</b></font></div></div> text/html 2020-09-17T10:14:29+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا نامه جناب مهندس به آقای ویلیام وایت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/885 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663366"><b>مهندس دژاکام: جلسات نمایندگی ها با 20 تا 70 درصد ظرفیت شعب، تشکیل میشود.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663366"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15997254232600.jpg" alt="" style="max-width: 500px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663366"><b>مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: تشکیل جلسات، در بعضی نمایندگی ها با 20 درصد ظرفیت کار خواهند کرد و در بعضی مکان ها با 70 یا 100 درصد ظرفیت های خودشان، و ما توانستیم باز هم با این کار ارتباط مستقیم راهنمایان و راهجویان بیشتر کنیم.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663366"><b>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....&nbsp;</b></font></div> text/html 2020-09-13T11:16:18+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا عشق و محبت عامل عدالت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/884 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>جلسه یازدهم از سری هفتاد و دوم کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران؛ نمایندگی آکادمی با استادی کمک راهنما همسفر شانی، نگهبانی همسفر فهیمه و دبیری همسفر نازنین با دستور جلسه&nbsp;«عدالت، آیا همه افراد کنگره شصت باهم برابرند؟»</b></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;ساعت۳۰&nbsp;:&nbsp;۱۷&nbsp;سه‌شنبه هجدهم شهریورماه سال 1399&nbsp; آغاز به کار نمود<span dir="LTR" style="">.</span></b></font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/4590/13990618/WhatsApp%20Image%202020-09-08%20at%208.35.19%20PM%20%281%29.jpeg" vspace="0" style="border: none;"></span></span></p><div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید......&nbsp;</div> text/html 2020-09-10T08:32:14+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا نامه جناب مهندس به ویلیام ال وایت (بیل) http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/883 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#000099"><b>مهندس دژاکام: احداث دانشگاه بین المللی کنگره60، هدف نهایی من در این مقطع از حیات بوده است</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15997254232600.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><b>مهندس حسین دژاکام (بنیان کنگره60) در نامه خود به پرفسور بیل (ویلیام ال وایت) نوشت: امیدوارم که کار های دانشگاه به‌زودی انجام پذیرد تا بتوانیم دانشجویانی از سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد تا مقطع دکترا در این دانشگاه برای اعتیاد و موضوعات پیرامون آن پرورش دهیم؛ این هدف نهایی من در این مقطع از حیات بوده است.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099"><b>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-10T08:23:19+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا نامه بیل به جناب مهندس http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/882 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پرفسور بیل: .یک دانشگاه تخصصی مطالعات اعتیاد چه میراث ارزشمندی برای شما و کنگره ۶۰ خواهد بود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15997254232600.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#993399"><b>ویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » ضمن ابراز خوشحالی نسیت به دانشگاه درمان اعتیاد کنگره60 نوشت: اخبار مذاکره برای دانشگاه قشم بسیار هیجان‌انگیز و امیدوارکننده است. یک دانشگاه تخصصی مطالعات اعتیاد چه میراث ارزشمندی برای شما و کنگره ۶۰ خواهد بود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#993399"><b>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-09T08:49:41+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/881 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#000066"><b>مهندس دژاکام: D.SAP تفاوت کلی با هر نوع سرکه‌ای دارد و یک ماده غذایی جدیدی می‌باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%20%281%29.jpg" alt="" style="max-width: 500px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style=""><font color="#222222"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: مقاله D.SAP به یک کنفراس بین المللی مواد غذایی که در شهریورماه در ایران برگزار می‌شود داده و مقاله پس از داوری پذیرفته شد که بایستی برای سخنرانی آن بروم. البته لازم است بگویم D.SAP دارای ترکیباتی است که بسیار غنی است و این ترکیبات نه در سرکه طبیعی موجود است و نه در سرکه بالزامیک، به سخن دیگر D.SAP تفاوت کلی با هر نوع سرکه‌ای دارد</b></font><font face="Tahoma" style="font-size: 12px;"> .</font></font></div><div style=""><font color="#222222"><font face="Tahoma" style="font-size: 12px;"><br></font></font></div><div style=""><font color="#222222"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....&nbsp;</font></font></div><div><br></div></div> text/html 2020-09-07T19:50:29+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مهندس دژاکام: در حال برنامه ریزی هستیم تا لژیون پزشکان را نیز از طریق اینستاگرام پخش کنیم. http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/878 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">هفتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص&nbsp;<strong style="">لژیون پزشکان پارک طالقانی</strong>&nbsp;با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه&nbsp;<strong style="">«چگونه از سایت کنگره استفاده می‌کنم؛ مقاله نویسی»</strong>&nbsp;در روز جمعه مورخ 14 شهریورماه 99 رأس ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img align="baseline" alt="" border="0" hspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/9939/pezashkan/1399.6.14/1.jpg" vspace="0" style="border: none;"></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p><div><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....&nbsp;</span></span></div></div> text/html 2020-09-06T16:48:27+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا در کنگره تماشاچی نباشیم http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/873 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/70431/3%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/IMG_0120.JPG" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همسفر زهرا با بیش از 10 سال تخریب هروئین و شیشه مسافرشان وارد کنگره شدندو به روش&nbsp;DST و&nbsp;با داروی شفا بخش OT و با راهنمایی آقای اصغر و خانم آمنه سفرشان را شروع کردندو هم اکنون 11 ماه و 18 روز است که وارد سفر دوم شده اند.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ایشان هم اکنون یکی از فعال ترین افراد سایت شعبه امین گلی در قسمت همسفران هستند.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به مناسبت هفته سایت با ایشان مصاحبه ای ترتیب داده ایم که شما عزیزان را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می نماییم.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div></div> text/html 2020-09-06T16:34:22+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/872 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000066"><b>مکاتبات مهندس و بیل؛ بررسی مواد تشکیل دهنده D.SAP</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%20%281%29.jpg" alt="" style="max-width: 500px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style=""><font color="#222222"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: توسط دوستان شیمیدان که از شاگردان کنگره 60 هستند ،آزمایش مواد معدنی تشکیل‌دهنده D.sap و همین‌طور انواع اسیدهای آن و انواع ویتامین‌های آن موردبررسی و آنالیز قرارگرفته و یک مقاله به زبان فارسی نوشته‌شده که در حال ترجمه آن به انگلیسی هستیم که به‌زودی منتشر خواهد شد و نمونه آن را حتماً خدمتتان می‌فرستم</font><font face="Tahoma" style="font-size: 10.6667px;"> .</font></font></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);"><h1 style="color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; font-family: Zar;"><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></h1></div></div> text/html 2020-09-06T16:23:28+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا حضور آقای دکتر براهیمی رئیس سابق دانشگاه علوم و فنون خوارزمی قشم در نمایندگی خانم های مسافر نمایندگی آکادمی http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/869 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify;"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز سه‌شنبه چهارم شهریور 1399&nbsp; در نمایندگی خانم‌های مسافر، آقای دکتر براهینی، رئیس مرکز آموزش عالی علوم و فنون خوارزمی جزیره قشم ،مهمان آقای مهندس دژاکام بودند<font style="">.&nbsp;</font></font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img alt="https://up.c60.ir/repository/11463/43990a76-c8c9-44b6-a171-6c184355ae3d.jpg%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1.jpg" src="https://up.c60.ir/repository/11463/43990a76-c8c9-44b6-a171-6c184355ae3d.jpg%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1.jpg" style="border: none; width: 500px; height: 344px;"></p><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: توسط دوستان شیمیدان که از شاگردان کنگره 60 هستند ،آزمایش مواد معدنی تشکیل‌دهنده D.sap و همین‌طور انواع اسیدهای آن و انواع ویتامین‌های آن موردبررسی و آنالیز قرارگرفته و یک مقاله به زبان فارسی نوشته‌شده که در حال ترجمه آن به انگلیسی هستیم که به‌زودی منتشر خواهد شد و نمونه آن را حتماً خدمتتان می‌فرستم .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در ادامه مطلب بخوانید......&nbsp;</font></div></div> text/html 2020-08-30T11:51:54+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مکاتبات جناب مهندس و ویلیام ال وایت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/866 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">پرفسور ویلیام ال وایت: نود هزار عضو و رشد سالانه به شهرهای دیگر دستاوردهایی استثنایی هستند</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15987880970800.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » نوشت: رشد ادامه دار کنگره ۶۰ شاهدی بر میراث شما و کار رهبران دیگری است که در اجتماع کنگره ۶۰ فعالیت میکنند. نود هزار عضو و رشد سالانه به شهر های دیگر دستاوردهایی استثنایی هستند</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#000066" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید</b>.......&nbsp;</font></div> text/html 2020-08-25T21:32:15+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا رسالت بزرگ http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/865 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/70431/3%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/Fotex--802638968.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style=""><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"><br></font></div><div style=""><p style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><b style="">باران که می بارد&nbsp;</b></span></font></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><b>تمامی&nbsp; پرندگان به دنبال سرپناه می باشند&nbsp;</b></span></font></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><b>&nbsp;اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز می نماید .&nbsp;</b></span></font></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><b>این دیدگاه است که تفاوت را خلق می نماید ...</b></span></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#0000ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>کمک راهنمای محترم خانم زهره رسالت بزرگ کمک راهنمایی و تشکیل</b></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#0000ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;لژیون را به شما دوست بزرگوار تبریک و تهنیت عرض می نماییم و</b></font><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;از</b></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#0000ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;خداوند متعال برای شما دوست عزیز علو درجات را خواستار می باشیم</b></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#0000ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;و امیدواریم که در این رسالت مهم موفق و مؤید باشید.&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#0000ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#0000ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>از طرف کمک راهنمای محترم همسفر خانم آمنه و اعضاء اسبق لژیون یکم&nbsp;</b></font></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br></strong></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600"><br></font></div></div></div> text/html 2020-08-25T19:01:09+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا لژیون پزشکان پارک طالقانی دستور جلسه وادی سیزدهم http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/858 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ششمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60؛ مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر بهنام، نگهبانی جناب مهندس و دبیری موقت همسفر اردشیر با دستور جلسه «وادی سیزدهم، پایان هر نقطه، سرآغاز خط دیگری است» جمعه 31 مرداد ماه 1399 ساعت 8 صبح آغاز بکار کرد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img align="baseline" alt="" border="0" hspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/9939/pezashkan/1399.5.31/1.JPG" vspace="0" style="border: none;"></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید........&nbsp;</p><p dir="RTL" style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p></div>