اوج آرامش
درباره وبلاگ



آرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی
چهارشنبه 15 آذر 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر

                                                                                                             

به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبۀ امین گلی، روزدوشنبه 96/09/13 با استادی همسفر آمنه و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسۀ: "سی دی مروارید" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.

خداوند شیطان را به‌عنوان یک نیروی مکمل آفریده، نه به دلیل اینکه در اندیشهٔ ما شیطان را بزرگ کند و ما در مقابل آن ناتوان باشیم بلکه آن را آفریده تا باوجود او ما به توانایی برسیم وبتوانیم در مقابلش ایستادگی کنیم.......

درادامه مطلب بخوانید......




ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبۀ امین گلی، روزدوشنبه 96/08/29 با استادی همسفر آمنه و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسۀ: "سی دی بدل" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.


آن‌قدر محکم و استوار باشیم که اگر کسی کلوخی انداخت آسیب نبینیم. برای مسائل کلی راه‌حل‌های کلی داشته باشیم.....

در ادامه مطلب بخوانید.....



ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 24 آبان 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبۀ امین گلی، روزدوشنبه 96/08/22 با استادی همسفر آمنه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسۀ: "سی دی لنگر کشتی را بکشید" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.


همه‌چیز در درون ماست و این بستگی به تصاویر ذهنی ما دارد. چیزی که ما را متحول می‌کند اندیشهٔ ماست. هر خواسته‌ای در قوه داشته باشیم قطعاً انجام می‌شود. درون ما یک انرژی بی‌پایان است پس...

درادامه مطلب بخوانید.....




ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، همسفران،
لینک های مرتبط :
به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبۀ امین گلی، روزدوشنبه 96/08/15 با استادی همسفر آمنه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسۀ: "سی دی وادی دهم، تِرَک 3 " رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.
                 

اگر در کارها با شکست مواجه شدیم به‌جای نامیدی و غم و اندوه باید روی پندار، گفتار و کردارمان بازنگری کنیم ببینیم کجای کار اشتباه بوده است و از این شکست درس بگیریم.......

درادامه مطلب بخوانید.....


ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 آبان 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبۀ امین گلی، روزدوشنبه 96/08/08 با استادی همسفر بتول و دبیری همسفر مریم با دستور جلسۀ: "سی دی وادی دهم، تِرَک 2 " رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.



انسانی که مشکل دارد نمی‌تواند در صلح و آرامش باشد و کسی که در صلح و آرامش نباشد در جهل است و هر چه انسان در جهل خود بیشتر پافشاری کند بیشتر فرو می‌رود...

در ادامۀ مطلب بخوانید...




ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، وادی دهم،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 آبان 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبۀ امین گلی، روزدوشنبه 96/08/01 با استادی همسفر آمنه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسۀ: "سی دی وادی دهم، تِرَک 1 " رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.

این قانون می‌گوید انسان محکوم‌به نابودی نیست و می‌تواند برگردد. برای این کار باید پالایش و تزکیه شود، باید مثبت اندیش باشد، افکار منفی را از خود دور کند، به حقه‌های نفس بها ندهد و....

در ادامه مطلب بخوانید...




ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، همسفران، وادی دهم،
لینک های مرتبط :
به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/07/24 با استادی همسفرمریم و دبیری همسفر مریم با دستورجلسه "سی دی شگفتی" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.



اگر می‌خواهیم در زندگی و کارها موفق باشیم باید قوانین را موبه‌مو اجرا کنیم چراکه هستی یک‌چیز نظام‌منداست و هر کاری انجام می‌دهیم عکس‌العمل آن کار به ما برمی‌گردد...
در ادامه مطلب بخوانید.....

 






ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/07/17 با استادی همسفرآمنه و دبیری همسفر مریم با دستورجلسه "سی دی حقه های نفس" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.


در لبهٔ تغییرات اساسی ،حقه یک‌ذره، سرنوشت آدم را می‌تواند تغییر دهد ولی در ادامه کارایی و کاربرد ندارد ........

در ادامه مطلب بخوانید.....






ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 12 مهر 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر

به نام قدرت مطلق الله

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/07/10 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر مریمبا دستورجلسه "سی دی حقه های نفس" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود


انسانی که جهل و ناآگاهی دارد، محیط شرایط را بر او تحمیل می‌کند، اما انسان آگاه، انسانی است که انتخاب می‌کند به چه مسئله‌ای توجه داشته باشد و این بسیار مهم است و نیاز به تمرین دارد...

در ادامۀ مطلب بخوانید...



ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/07/03 با استادی هم سفرلیلا و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "سی دی خلق وخوی" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود



                       خلق‌وخوی ما درست نمی‌شود مگر اینکه جسم ما صور پنهان و آشکارش درست شود و
                                                        افکار وجهان‌بینی مادرست شود

                درادامه مطلب بخوانید.......





ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر


به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/06/27 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "سی دی بخشش" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود



اگر اتفاقی برای ما می‌افتد ،صفت مشترکی بین ما و آن فردی که باعث این اتفاق شده وجود دارد و اگر چیزی را از دست می‌دهیم اگر بتوانیم از آن بگذریم و رهایش کنیم اتفاق جدیدی در زندگی ما رخ می‌دهد....

درادامه مطلب بخوانید......



ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر

به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/06/20 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "سی دی صحرا" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود




پیشگامان گروهی هستند که در یک مسیر حرکت می‌کنند و یک موضوع را به وجود می‌آورند. اعضای کنگره 60 نیز پیشگامان درمان اعتیاد هستند. علوم از یک نقطه شروع می‌شوند، گسترش پیدا می‌کنند ولی دومرتبه برمی‌گردند و به یک نقطه می‌رسند.
درادامه مطلب بخوانید..........



ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/06/13 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "وادی نهم ترک 2 و 3" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود



هر چیزی در هرجایی که قرار دارد عین عدالت است...

در ادامه مطلب بخوانید...




ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، شعبه ی امین گلی،  روزدوشنبه 96/06/06با استادی هم سفرآمنه   و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسهوادی نهم ترک 1" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود





وقتی نیرویی که از کم شروع شد و به درجه بالا و بالاتر برسد نقطه تحمل پیدا می‌شود ما باید در تمام سطوح نقطه تحمل خود را بالا ببریم در مورد هر موضوعی و در مقابل هر کنشی باید آن تحمل لازم را پیدا کنیم
                                                  
                                         در ادامه مطلب بخوانید......





ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 1 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، شعبه ی امین گلی،  روزدوشنبه 96/05/30با استادی هم سفرآمنه   و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه"سی دی مجانی" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود




دلیل موفقیت کنگره 60 این است که افرادی که به رهایی می‌رسند به هر طریق که بتوانند (چه با قلم، چه با کَرَم) به کنگره 60 کمک می‌کنند. برای اینکه به نتیجه رسیدند و درمان شدند، می‌گویند دیگران کمک کردند، ما به درمان رسیدیم، ماهم کمک کنیم تا دیگران به درمان برسند.

درادامه مطلب می خوانید.....


ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 9 )    ...   4   5   6   7   8   9   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic