اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی

به نام قدرت مطلق اللّه

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/07/17 با استادی همسفرآمنه و دبیری همسفر مریم با دستورجلسه "سی دی حقه های نفس" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود.


در لبهٔ تغییرات اساسی ،حقه یک‌ذره، سرنوشت آدم را می‌تواند تغییر دهد ولی در ادامه کارایی و کاربرد ندارد ........

در ادامه مطلب بخوانید.....


ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 12 مهر 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر

به نام قدرت مطلق الله

لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/07/10 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر مریمبا دستورجلسه "سی دی حقه های نفس" رأس ساعت 16:۳۰ آغاز به کار نمود


انسانی که جهل و ناآگاهی دارد، محیط شرایط را بر او تحمیل می‌کند، اما انسان آگاه، انسانی است که انتخاب می‌کند به چه مسئله‌ای توجه داشته باشد و این بسیار مهم است و نیاز به تمرین دارد...

در ادامۀ مطلب بخوانید...ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/07/03 با استادی هم سفرلیلا و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "سی دی خلق وخوی" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود                       خلق‌وخوی ما درست نمی‌شود مگر اینکه جسم ما صور پنهان و آشکارش درست شود و
                                                        افکار وجهان‌بینی مادرست شود

                درادامه مطلب بخوانید.......

ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر


به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/06/27 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "سی دی بخشش" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نموداگر اتفاقی برای ما می‌افتد ،صفت مشترکی بین ما و آن فردی که باعث این اتفاق شده وجود دارد و اگر چیزی را از دست می‌دهیم اگر بتوانیم از آن بگذریم و رهایش کنیم اتفاق جدیدی در زندگی ما رخ می‌دهد....

درادامه مطلب بخوانید......ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر

به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/06/20 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "سی دی صحرا" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود
پیشگامان گروهی هستند که در یک مسیر حرکت می‌کنند و یک موضوع را به وجود می‌آورند. اعضای کنگره 60 نیز پیشگامان درمان اعتیاد هستند. علوم از یک نقطه شروع می‌شوند، گسترش پیدا می‌کنند ولی دومرتبه برمی‌گردند و به یک نقطه می‌رسند.
درادامه مطلب بخوانید..........ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه، شعبه ی امین گلی، روزدوشنبه 96/06/13 با استادی هم سفرآمنه و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه "وادی نهم ترک 2 و 3" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمودهر چیزی در هرجایی که قرار دارد عین عدالت است...

در ادامه مطلب بخوانید...
ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، شعبه ی امین گلی،  روزدوشنبه 96/06/06با استادی هم سفرآمنه   و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسهوادی نهم ترک 1" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود

وقتی نیرویی که از کم شروع شد و به درجه بالا و بالاتر برسد نقطه تحمل پیدا می‌شود ما باید در تمام سطوح نقطه تحمل خود را بالا ببریم در مورد هر موضوعی و در مقابل هر کنشی باید آن تحمل لازم را پیدا کنیم
                                                  
                                         در ادامه مطلب بخوانید......

ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 4 شهریور 1396 :: نویسنده : آمنه پریشانیبه ادامه مطلب مراجعه کنید...

"" گاهی انسان یک شنونده خوب است , گاهی ببیننده ی خوب و گاهی نویسنده خوب و اگر در این میان خللی ایجاد بشود خود میدانید که چگونه عمل میشود . از همه ی اینها و مهمتر کتابی است که بایستی نوشته و چاپ  گردد و این کارها وقفه در انجامه ایجاد میکند ""
ادامه مطلب


نوع مطلب : سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 1 شهریور 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، شعبه ی امین گلی،  روزدوشنبه 96/05/30با استادی هم سفرآمنه   و دبیری هم سفر معصومه با دستورجلسه"سی دی مجانی" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود
دلیل موفقیت کنگره 60 این است که افرادی که به رهایی می‌رسند به هر طریق که بتوانند (چه با قلم، چه با کَرَم) به کنگره 60 کمک می‌کنند. برای اینکه به نتیجه رسیدند و درمان شدند، می‌گویند دیگران کمک کردند، ما به درمان رسیدیم، ماهم کمک کنیم تا دیگران به درمان برسند.

درادامه مطلب می خوانید.....


ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 مرداد 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، شعبه ی امین گلی،  روزدوشنبه 96/05/23با استادی هم سفر بتول و دبیری هم سفر خدیجه با دستورجلسه"سی دی تکنولوژی" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود.تکنولوژی فنی است که از علم نشأت گرفته. خاصیتش این بوده که زندگی را ساده‌تر و مشکلات را حل می‌کند ولی ما به دلیل نداشتن شناخت کافی روی این قضیه تخریب ایجاد می‌کنیم زیرا هر چیزی که قدرت ساختن دارد قدرت تخریب نیز دارد و این در ذاتش نهفته است

درادامه مطالب می خوانید....
ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 مرداد 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر

به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، شعبه ی امین گلی،  روزدوشنبه 96/05/02با استادی کمک راهنمای عزیزمان همسفر آمنه و دبیری همسفر خدیجه با دستور جلسه "وادی هشتم، ترک دوم" رأس ساعت ۱7:۳۰ آغاز به کار نمود


ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
  • به نام قدرت مطلق الله
۷۶/۱۰/۲۷
حال 27 روز از فصل زمستان می گذرد و 42 روز از پایان سفر ما.
اوضاع واحوال کسی را می گوید که 42 روز از سفر گذشته (یعنی مواد مخدر کاملاً قطع شده است)
اگر بخواهم، اوضاع و احوال خود را بیان نمایم؛ از نظر جسمی و روحی در شرایطی قرار دارم یا بهتر است بگویم؛ پس از پایان سفر، دقیقاً در شرایطی قرار گرفته ام که اصلاً قابل مقایسه با ترک های قبلی نیست.
در ادامه ی مطلب بخوانید...


ادامه مطلب


نوع مطلب : سی دی ها، 
برچسب ها : متن کامل سی دی شرط بندی مهندس دژاکام،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، با حضور موقت  در شعبه ی سهروردی روز دوشنبه ۹۶/۲/۴ با استادی کمک راهنمای عزیزمان همسفر آمنه و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه «سی دی عقل و ایمان»
 رأس ساعت ۱۶:۳۰ آغاز به کار نمود.

به شکوفه‌های فصل بهار بگویید که راهی وجود دارد که در سرمای 60 درجه زیر سفر هم می‌شود رشد کرد و رویید. 
در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 29 فروردین 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ،با حضور موقت  در شعبه ی سهروردی روز دوشنبه ۹۶/۱/۲۸ با استادی همسفر زهرا و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه «سی دی علم ۱»
 رأس ساعت ۱۶:۳۰ آغاز به کار نمود.

علم، کشف قوانینی هست که بر راستی و درستی و حقیقت دلالت داشته باشد. به زبان ساده قوانینی را که حقیقت  و همیشگیباشند علم گویند، مانند قانون جاذبه زمین. 

علم باید محصول خوبی داشته باشد و در شخص تحول ایجاد کند.

در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، علم،
لینک های مرتبط :
جمعه 25 فروردین 1396 :: نویسنده : اعظم همسفر
به نام قدرت مطلق الله
لژیون کمک راهنمای محترم همسفر آمنه ، شعبه ی امین گلی روز دوشنبه ۹۶/۱/۲۱ با استادی راهنمایمان خانم آمنه و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه «سی دیی پایان»
 رأس ساعت ۱۶:۳۰ آغاز به کار نمود.


در ادامه مطلب بخوانید...ادامه مطلب


نوع مطلب : گزارش های لژیون، سی دی ها، 
برچسب ها : خلاصه سی دی پایان، کنگره ۶۰،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic