اوج آرامش آرامش رسیدن به مقصد است که پس از طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های زندگی مقابله کرد... با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان همین است که به تو می گویند، می توانی چون ما توانسته ایم و قبل از ما نیز توانسته اند. tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com 2020-09-22T01:45:10+01:00 mihanblog.com مهندس دژاکام: می‌خواهیم در لژیون پزشکان با کمترین کار، بیشترین راندمان را داشته باشیم 2020-09-21T16:35:40+01:00 2020-09-21T16:35:40+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/887 زهرا فروغی نیا هشتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر شهرام، نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه «کتاب چهارده مقاله و تأثیر آن روی من» جمعه 28 شهریورماه 1399 ساعت 8 صبح آغاز به کار کرد.مهندس دژاکام در لژیون پزشکان پارک طالقانی؛ جمعه 28 شهریورماه 1399: ما می‌خواهیم در لژیون پزشکان کاری کنیم که به نتیجه برسیم، یعنی با کمترین کار، بیشترین راندمان را داشته باشیم که هم به نفع مصرف‌کننده باشد هم به نفع سیستمی که کلینیک دارد

هشتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر شهرام، نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه «کتاب چهارده مقاله و تأثیر آن روی من» جمعه 28 شهریورماه 1399 ساعت 8 صبح آغاز به کار کرد.

مهندس دژاکام در لژیون پزشکان پارک طالقانی؛ جمعه 28 شهریورماه 1399: ما می‌خواهیم در لژیون پزشکان کاری کنیم که به نتیجه برسیم، یعنی با کمترین کار، بیشترین راندمان را داشته باشیم که هم به نفع مصرف‌کننده باشد هم به نفع سیستمی که کلینیک دارد کار می‌کند

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...... 

]]>
آخرین اصلاحیه پروتکل سال 1399 2020-09-17T05:55:27+01:00 2020-09-17T05:55:27+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/864 زهرا فروغی نیا آخرین اصلاحیه پروتکل DST  سال 1399برای مشاهده اصلاحیه پروتکل لطفا روی لینک زیر کلیک بفرمایید...https://congress60.org/AppData/Document/اصلاحیه%20پروتکل%20DST.pdf


آخرین اصلاحیه پروتکل DST  سال 1399
برای مشاهده اصلاحیه پروتکل لطفا روی لینک زیر کلیک بفرمایید...

https://congress60.org/AppData/Document/اصلاحیه%20پروتکل%20DST.pdf
]]>
نامه ویلیام وایت (بیل) به جناب مهندس دژاکام 2020-09-17T05:51:21+01:00 2020-09-17T05:51:21+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/886 زهرا فروغی نیا ویلیام ال وایت: به نگارش درآوردن تجربیات استفاده D. Sap در مقابل کوئید ۱۹ یک خدمت مهم خواهد بودویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » نوشت: به نگارش درآوردن تجربیات استفاده D. Sap در مقابل کوئید ۱۹ یک خدمت مهم و یا شاید چالش انگیز خواهد بود. بهترین ها را در این راه برایتان آرزومندمبه ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 
ویلیام ال وایت: به نگارش درآوردن تجربیات استفاده D. Sap در مقابل کوئید ۱۹ یک خدمت مهم خواهد بودویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » نوشت: به نگارش درآوردن تجربیات استفاده D. Sap در مقابل کوئید ۱۹ یک خدمت مهم و یا شاید چالش انگیز خواهد بود. بهترین ها را در این راه برایتان آرزومندم

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 
]]>
نامه جناب مهندس به آقای ویلیام وایت 2020-09-17T05:44:29+01:00 2020-09-17T05:44:29+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/885 زهرا فروغی نیا مهندس دژاکام: جلسات نمایندگی ها با 20 تا 70 درصد ظرفیت شعب، تشکیل میشود.مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: تشکیل جلسات، در بعضی نمایندگی ها با 20 درصد ظرفیت کار خواهند کرد و در بعضی مکان ها با 70 یا 100 درصد ظرفیت های خودشان، و ما توانستیم باز هم با این کار ارتباط مستقیم راهنمایان و راهجویان بیشتر کنیم.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....  مهندس دژاکام: جلسات نمایندگی ها با 20 تا 70 درصد ظرفیت شعب، تشکیل میشود.


مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: تشکیل جلسات، در بعضی نمایندگی ها با 20 درصد ظرفیت کار خواهند کرد و در بعضی مکان ها با 70 یا 100 درصد ظرفیت های خودشان، و ما توانستیم باز هم با این کار ارتباط مستقیم راهنمایان و راهجویان بیشتر کنیم.
به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 
]]>
عشق و محبت عامل عدالت 2020-09-13T06:46:18+01:00 2020-09-13T06:46:18+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/884 زهرا فروغی نیا جلسه یازدهم از سری هفتاد و دوم کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران؛ نمایندگی آکادمی با استادی کمک راهنما همسفر شانی، نگهبانی همسفر فهیمه و دبیری همسفر نازنین با دستور جلسه «عدالت، آیا همه افراد کنگره شصت باهم برابرند؟» ساعت۳۰ : ۱۷ سه‌شنبه هجدهم شهریورماه سال 1399  آغاز به کار نمود.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید......  جلسه یازدهم از سری هفتاد و دوم کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران؛ نمایندگی آکادمی با استادی کمک راهنما همسفر شانی، نگهبانی همسفر فهیمه و دبیری همسفر نازنین با دستور جلسه «عدالت، آیا همه افراد کنگره شصت باهم برابرند؟»

 ساعت۳۰ : ۱۷ سه‌شنبه هجدهم شهریورماه سال 1399  آغاز به کار نمود.

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...... 
]]>
نامه جناب مهندس به ویلیام ال وایت (بیل) 2020-09-10T04:02:14+01:00 2020-09-10T04:02:14+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/883 زهرا فروغی نیا مهندس دژاکام: احداث دانشگاه بین المللی کنگره60، هدف نهایی من در این مقطع از حیات بوده استمهندس حسین دژاکام (بنیان کنگره60) در نامه خود به پرفسور بیل (ویلیام ال وایت) نوشت: امیدوارم که کار های دانشگاه به‌زودی انجام پذیرد تا بتوانیم دانشجویانی از سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد تا مقطع دکترا در این دانشگاه برای اعتیاد و موضوعات پیرامون آن پرورش دهیم؛ این هدف نهایی من در این مقطع از حیات بوده است. به ادامه مطلب مراجعه فرمایید... 
مهندس دژاکام: احداث دانشگاه بین المللی کنگره60، هدف نهایی من در این مقطع از حیات بوده است


مهندس حسین دژاکام (بنیان کنگره60) در نامه خود به پرفسور بیل (ویلیام ال وایت) نوشت: امیدوارم که کار های دانشگاه به‌زودی انجام پذیرد تا بتوانیم دانشجویانی از سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد تا مقطع دکترا در این دانشگاه برای اعتیاد و موضوعات پیرامون آن پرورش دهیم؛ این هدف نهایی من در این مقطع از حیات بوده است. 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید... 

]]>
نامه بیل به جناب مهندس 2020-09-10T03:53:19+01:00 2020-09-10T03:53:19+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/882 زهرا فروغی نیا پرفسور بیل: .یک دانشگاه تخصصی مطالعات اعتیاد چه میراث ارزشمندی برای شما و کنگره ۶۰ خواهد بودویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » ضمن ابراز خوشحالی نسیت به دانشگاه درمان اعتیاد کنگره60 نوشت: اخبار مذاکره برای دانشگاه قشم بسیار هیجان‌انگیز و امیدوارکننده است. یک دانشگاه تخصصی مطالعات اعتیاد چه میراث ارزشمندی برای شما و کنگره ۶۰ خواهد بودبه ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 
پرفسور بیل: .یک دانشگاه تخصصی مطالعات اعتیاد چه میراث ارزشمندی برای شما و کنگره ۶۰ خواهد بود


ویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » ضمن ابراز خوشحالی نسیت به دانشگاه درمان اعتیاد کنگره60 نوشت: اخبار مذاکره برای دانشگاه قشم بسیار هیجان‌انگیز و امیدوارکننده است. یک دانشگاه تخصصی مطالعات اعتیاد چه میراث ارزشمندی برای شما و کنگره ۶۰ خواهد بود
به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 

]]>
مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت 2020-09-09T04:19:41+01:00 2020-09-09T04:19:41+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/881 زهرا فروغی نیا مهندس دژاکام: D.SAP تفاوت کلی با هر نوع سرکه‌ای دارد و یک ماده غذایی جدیدی می‌باشدمهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: مقاله D.SAP به یک کنفراس بین المللی مواد غذایی که در شهریورماه در ایران برگزار می‌شود داده و مقاله پس از داوری پذیرفته شد که بایستی برای سخنرانی آن بروم. البته لازم است بگویم D.SAP دارای ترکیباتی است که بسیار غنی است و این ترکیبات نه در سرکه طبیعی موجود است و نه در سرکه بالزامیک، به سخن دیگر D.SAP تفاوت کلی با هر نوع سرکه‌ای دارد .به ادامه مطلب
مهندس دژاکام: D.SAP تفاوت کلی با هر نوع سرکه‌ای دارد و یک ماده غذایی جدیدی می‌باشد

مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: مقاله D.SAP به یک کنفراس بین المللی مواد غذایی که در شهریورماه در ایران برگزار می‌شود داده و مقاله پس از داوری پذیرفته شد که بایستی برای سخنرانی آن بروم. البته لازم است بگویم D.SAP دارای ترکیباتی است که بسیار غنی است و این ترکیبات نه در سرکه طبیعی موجود است و نه در سرکه بالزامیک، به سخن دیگر D.SAP تفاوت کلی با هر نوع سرکه‌ای دارد .

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 

]]>
مهندس دژاکام: در حال برنامه ریزی هستیم تا لژیون پزشکان را نیز از طریق اینستاگرام پخش کنیم. 2020-09-07T15:20:29+01:00 2020-09-07T15:20:29+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/878 زهرا فروغی نیا هفتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه «چگونه از سایت کنگره استفاده می‌کنم؛ مقاله نویسی» در روز جمعه مورخ 14 شهریورماه 99 رأس ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 

هفتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه «چگونه از سایت کنگره استفاده می‌کنم؛ مقاله نویسی» در روز جمعه مورخ 14 شهریورماه 99 رأس ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 
]]>
در کنگره تماشاچی نباشیم 2020-09-06T12:18:27+01:00 2020-09-06T12:18:27+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/873 زهرا فروغی نیا همسفر زهرا با بیش از 10 سال تخریب هروئین و شیشه مسافرشان وارد کنگره شدندو به روش DST و با داروی شفا بخش OT و با راهنمایی آقای اصغر و خانم آمنه سفرشان را شروع کردندو هم اکنون 11 ماه و 18 روز است که وارد سفر دوم شده اند.ایشان هم اکنون یکی از فعال ترین افراد سایت شعبه امین گلی در قسمت همسفران هستند.به مناسبت هفته سایت با ایشان مصاحبه ای ترتیب داده ایم که شما عزیزان را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می نماییم.لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

همسفر زهرا با بیش از 10 سال تخریب هروئین و شیشه مسافرشان وارد کنگره شدندو به روش DST و با داروی شفا بخش OT و با راهنمایی آقای اصغر و خانم آمنه سفرشان را شروع کردندو هم اکنون 11 ماه و 18 روز است که وارد سفر دوم شده اند.
ایشان هم اکنون یکی از فعال ترین افراد سایت شعبه امین گلی در قسمت همسفران هستند.

به مناسبت هفته سایت با ایشان مصاحبه ای ترتیب داده ایم که شما عزیزان را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می نماییم.

لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
]]>
مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت 2020-09-06T12:04:22+01:00 2020-09-06T12:04:22+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/872 زهرا فروغی نیا مکاتبات مهندس و بیل؛ بررسی مواد تشکیل دهنده D.SAPمهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: توسط دوستان شیمیدان که از شاگردان کنگره 60 هستند ،آزمایش مواد معدنی تشکیل‌دهنده D.sap و همین‌طور انواع اسیدهای آن و انواع ویتامین‌های آن موردبررسی و آنالیز قرارگرفته و یک مقاله به زبان فارسی نوشته‌شده که در حال ترجمه آن به انگلیسی هستیم که به‌زودی منتشر خواهد شد و نمونه آن را حتماً خدمتتان می‌فرستم .به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
مکاتبات مهندس و بیل؛ بررسی مواد تشکیل دهنده D.SAPمهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: توسط دوستان شیمیدان که از شاگردان کنگره 60 هستند ،آزمایش مواد معدنی تشکیل‌دهنده D.sap و همین‌طور انواع اسیدهای آن و انواع ویتامین‌های آن موردبررسی و آنالیز قرارگرفته و یک مقاله به زبان فارسی نوشته‌شده که در حال ترجمه آن به انگلیسی هستیم که به‌زودی منتشر خواهد شد و نمونه آن را حتماً خدمتتان می‌فرستم .

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

]]>
حضور آقای دکتر براهیمی رئیس سابق دانشگاه علوم و فنون خوارزمی قشم در نمایندگی خانم های مسافر نمایندگی آکادمی 2020-09-06T11:53:28+01:00 2020-09-06T11:53:28+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/869 زهرا فروغی نیا روز سه‌شنبه چهارم شهریور 1399  در نمایندگی خانم‌های مسافر، آقای دکتر براهینی، رئیس مرکز آموزش عالی علوم و فنون خوارزمی جزیره قشم ،مهمان آقای مهندس دژاکام بودند. مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: توسط دوستان شیمیدان که از شاگردان کنگره 60 هستند ،آزمایش مواد معدنی تشکیل‌دهنده D.sap و همین‌طور انواع اسیدهای آن و انواع ویتامین‌های آن موردبررسی و آنالیز قرارگرفته و یک مقاله به زبان فارسی نوشته‌شده که در حال ترجمه آن به انگلیسی هستیم که به‌زودی منتشر خو

روز سه‌شنبه چهارم شهریور 1399  در نمایندگی خانم‌های مسافر، آقای دکتر براهینی، رئیس مرکز آموزش عالی علوم و فنون خوارزمی جزیره قشم ،مهمان آقای مهندس دژاکام بودند

https://up.c60.ir/repository/11463/43990a76-c8c9-44b6-a171-6c184355ae3d.jpg%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1.jpg

مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل نوشت: توسط دوستان شیمیدان که از شاگردان کنگره 60 هستند ،آزمایش مواد معدنی تشکیل‌دهنده D.sap و همین‌طور انواع اسیدهای آن و انواع ویتامین‌های آن موردبررسی و آنالیز قرارگرفته و یک مقاله به زبان فارسی نوشته‌شده که در حال ترجمه آن به انگلیسی هستیم که به‌زودی منتشر خواهد شد و نمونه آن را حتماً خدمتتان می‌فرستم .
در ادامه مطلب بخوانید...... 
]]>
مکاتبات جناب مهندس و ویلیام ال وایت 2020-08-30T07:21:54+01:00 2020-08-30T07:21:54+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/866 زهرا فروغی نیا پرفسور ویلیام ال وایت: نود هزار عضو و رشد سالانه به شهرهای دیگر دستاوردهایی استثنایی هستندویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » نوشت: رشد ادامه دار کنگره ۶۰ شاهدی بر میراث شما و کار رهبران دیگری است که در اجتماع کنگره ۶۰ فعالیت میکنند. نود هزار عضو و رشد سالانه به شهر های دیگر دستاوردهایی استثنایی هستندبه ادامه مطلب مراجعه فرمایید....... 
پرفسور ویلیام ال وایت: نود هزار عضو و رشد سالانه به شهرهای دیگر دستاوردهایی استثنایی هستندویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه خود به مهندس دژاکام « بنیان کنگره60 » نوشت: رشد ادامه دار کنگره ۶۰ شاهدی بر میراث شما و کار رهبران دیگری است که در اجتماع کنگره ۶۰ فعالیت میکنند. نود هزار عضو و رشد سالانه به شهر های دیگر دستاوردهایی استثنایی هستند

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....... 
]]>
رسالت بزرگ 2020-08-25T17:02:15+01:00 2020-08-25T17:02:15+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/865 زهرا فروغی نیا باران که می بارد تمامی  پرندگان به دنبال سرپناه می باشند  اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز می نماید . این دیدگاه است که تفاوت را خلق می نماید ...کمک راهنمای محترم خانم زهره رسالت بزرگ کمک راهنمایی و تشکیل لژیون را به شما دوست بزرگوار تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای شما دوست عزیز علو درجات را خواستار می باشیم و امیدواریم که در این رسالت مهم موفق و مؤید باشید. از طرف کمک راهنمای محترم همسفر خانم آمنه و


باران که می بارد 

تمامی  پرندگان به دنبال سرپناه می باشند 

 اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز می نماید . 

این دیدگاه است که تفاوت را خلق می نماید ...

کمک راهنمای محترم خانم زهره رسالت بزرگ کمک راهنمایی و تشکیل

 لژیون را به شما دوست بزرگوار تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از

 خداوند متعال برای شما دوست عزیز علو درجات را خواستار می باشیم

 و امیدواریم که در این رسالت مهم موفق و مؤید باشید. 


از طرف کمک راهنمای محترم همسفر خانم آمنه و اعضاء اسبق لژیون یکم 

]]>
لژیون پزشکان پارک طالقانی دستور جلسه وادی سیزدهم 2020-08-25T14:31:09+01:00 2020-08-25T14:31:09+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/858 زهرا فروغی نیا ششمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60؛ مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر بهنام، نگهبانی جناب مهندس و دبیری موقت همسفر اردشیر با دستور جلسه «وادی سیزدهم، پایان هر نقطه، سرآغاز خط دیگری است» جمعه 31 مرداد ماه 1399 ساعت 8 صبح آغاز بکار کرد.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید........  ششمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60؛ مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر بهنام، نگهبانی جناب مهندس و دبیری موقت همسفر اردشیر با دستور جلسه «وادی سیزدهم، پایان هر نقطه، سرآغاز خط دیگری است» جمعه 31 مرداد ماه 1399 ساعت 8 صبح آغاز بکار کرد.


به ادامه مطلب مراجعه فرمایید........ ]]>