اوج آرامش آرامش رسیدن به مقصد است که پس از طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های زندگی مقابله کرد... با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان همین است که به تو می گویند، می توانی چون ما توانسته ایم و قبل از ما نیز توانسته اند. tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com 2020-03-28T16:46:09+01:00 mihanblog.com عملکرد مجازی سی دی جهان بینی 1و 2 2020-03-25T14:24:48+01:00 2020-03-25T14:24:48+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/725 همسفر فاطمه "به نام قدرت مطلق الله"به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید... "به نام قدرت مطلق الله"


به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...


]]>
عملکرد مجازی لژیون با دستور جلسه عشق و ایمان 3 2020-03-20T18:52:08+01:00 2020-03-20T18:52:08+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/722 زهرا فروغی نیا "به نام قدرت مطلق اللهعملکرد مجازی لژیون یکم با استادی کمک راهنما خانم آمنه و دبیری همسفر مریم رأس ساعت 17 مورخ 98/12/26 آغاز به کار نمود به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید... "به نام قدرت مطلق الله
عملکرد مجازی لژیون یکم با استادی کمک راهنما خانم آمنه و دبیری همسفر مریم 
رأس ساعت 17 مورخ 98/12/26 آغاز به کار نمود 


به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...

]]>
OT is the Greatest Miracle of the Present Century 2020-03-11T09:46:40+01:00 2020-03-11T09:46:40+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/721 زهرا فروغی نیا


]]>
اکسیری در عصر حاضر 2020-03-10T17:00:19+01:00 2020-03-10T17:00:19+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/719 زهرا فروغی نیا "به نام قدرت مطلق الله"عملکرد لژیون یکم مجازی همسفران شعبه امین گلی در تاریخ 98/12/19 با دستور جلسه D. SAP راس ساعت 17 آغاز به کار نمود. در ادامه ی مطلب بخوانید...

"به نام قدرت مطلق الله"
عملکرد لژیون یکم مجازی همسفران شعبه امین گلی 
در تاریخ 98/12/19 با دستور جلسه D. SAP راس ساعت 17 آغاز به کار نمود. در ادامه ی مطلب بخوانید...


]]>
عملکرد مجازی لژیون، سی دی انتقال صفات آقای امین 2020-03-07T10:27:58+01:00 2020-03-07T10:27:58+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/713 زهرا فروغی نیا به نام خالق عشق گزارش عملکرد لژیون یکم  مجازی همسفران شعبه امین گلی روز دوشنبه مورخ 98/12/12 با استادی کمک راهنمای محترم ‌‌‌خانم آمنه  با دستور جلسه "سی دی انتقال صفات از جناب امین "رأس ساعت 17 در واتساپ  آغاز به کار نمود.به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...


به نام خالق عشق 
گزارش عملکرد لژیون یکم  مجازی همسفران 
شعبه امین گلی روز دوشنبه مورخ 
98/12/12 با استادی کمک راهنمای محترم ‌‌‌خانم آمنه 

 با دستور جلسه "سی دی انتقال صفات از جناب امین "
رأس ساعت 17 در واتساپ  آغاز به کار نمود.

به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...

]]>
مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت 2020-03-05T15:24:16+01:00 2020-03-05T15:24:16+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/711 زهرا فروغی نیا مهندس دژاکام: درمان اعتیاد یعنی یک فرد هروئینی در انباری پر از هروئین بدون هیچ وسوسه ای بخوابد. مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل در تاریخ 6 اسفندماه 1398 فرمودند : به عقیده من جهان پزشکی در درمان اعتیاد هیچ دانشی کسب نکرده و دلیل این ادعا وجود هزاران هزاران مقالات  در مورد مواد مخدر است که حتی قادر نبودند یک نفر را به درمان برسانند.  مهندس دژاکام: درمان اعتیاد یعنی یک فرد هروئینی در انباری پر از هروئین بدون هیچ وسوسه ای بخوابد. 

مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل در تاریخ 6 اسفندماه 1398 فرمودند : به عقیده من جهان پزشکی در درمان اعتیاد هیچ دانشی کسب نکرده و دلیل این ادعا وجود هزاران هزاران مقالات  در مورد مواد مخدر است که حتی قادر نبودند یک نفر را به درمان برسانند. 
مکاتبات حسین و بیل، پاسخ بیل به مهندس 98/4/14


]]>
گزارش لژیون پزشکان پارک طالقانی، جمعه 9 اسفندماه 1398 2020-03-02T11:11:10+01:00 2020-03-02T11:11:10+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/710 زهرا فروغی نیا دومین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان  پارک طالقانی با استادی دکتر مسعود و نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه «کرونا و جلسه مشورتی» و اختیاری بود حضور اعضا لژیون به دلیل پیشگیری از گسترش ویروس کرونا؛ روز جمعه مورخ 98/12/9 رأس ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود. ]]> برداشت از سی دی حرکت 2020-03-02T09:23:50+01:00 2020-03-02T09:23:50+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/706 زهرا فروغی نیا برداشت از سی دی حرکت به قلم همسفر زهره به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 

برداشت از سی دی حرکت به قلم همسفر زهره به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 
]]>
ویروس کرونا و استفاده از دی سپ 2020-02-28T14:52:56+01:00 2020-02-28T14:52:56+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/705 زهرا فروغی نیا  این نوع ویروس از خوشه های تاج مانند که در سطح آن وجود دارد گرفته شده است. ویروس کرونا گروه بزرگی از ویروس ها هستند که بیشتر خفاش ها ، خوک ها  و پستانداران کوچک را آلوده می کنند. طبق موارد مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده ، در موارد نادر ، مواردی است که دانشمندان آن را زونوتیک می نامند ، به این معنی که می توانند از حیوانات به انسان منتقل شوند.  این نوع ویروس از خوشه های تاج مانند که در سطح آن وجود دارد گرفته شده است.
 ویروس کرونا گروه بزرگی از ویروس ها هستند که بیشتر خفاش ها ، خوک ها  و پستانداران کوچک را آلوده می کنند. 
طبق موارد مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده ، در موارد نادر ، مواردی است که دانشمندان آن را زونوتیک می نامند
 ، به این معنی که می توانند از حیوانات به انسان منتقل شوند.
]]>
مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت 2020-02-26T17:33:28+01:00 2020-02-26T17:33:28+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/700 زهرا فروغی نیا بیل: دریافت نامه از شما همواره خوش است و دامنه افکار من را گسترش می دهدپروفسور ویلیام ال وایت  «مدیر پیشین ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا» در نامه آخر در تاریخ 1اسفند ماه 1398 به مهندس دژاکام این گونه بیان داشتند که؛هر چه قدر نوروبیولوژی اعتیاد بدون انتقال علم مربوطه ریکاوری به افراد جامعه انتقال داده شود،لکه‌های ننگ اعتیاد سنگین‌تر خواهند شد. بیل: دریافت نامه از شما همواره خوش است و دامنه افکار من را گسترش می دهد
پروفسور ویلیام ال وایت  «مدیر پیشین ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا» 
در نامه آخر در تاریخ 1اسفند ماه 1398 به مهندس دژاکام این گونه بیان داشتند که؛
هر چه قدر نوروبیولوژی اعتیاد بدون انتقال علم مربوطه ریکاوری به افراد جامعه انتقال داده شود،
لکه‌های ننگ اعتیاد سنگین‌تر خواهند شد.

بیل: دریافت نامه از شما همواره خوش است و دامنه افکار من را گسترش می‌دهد
]]>
اطلاعیه نگهبان کنگره 60 2020-02-22T15:40:45+01:00 2020-02-22T15:40:45+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/699 زهرا فروغی نیا با توجه به آخرین اطلاعیه  بنیان گذار کنگره 60 از بغل کردن و دست دادن هنگام دعاخوداری نمایید.....لطفا به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.... 
با توجه به آخرین اطلاعیه  بنیان گذار کنگره 60 از بغل کردن و دست دادن هنگام دعاخوداری نمایید.....
لطفا به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.... 

]]>
نامه جناب مهندس به آقای ویلیام وایت 2020-02-20T10:46:17+01:00 2020-02-20T10:46:17+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/698 زهرا فروغی نیا شنبه 1 اسفند 1398مهندس دژاکام: تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار استمهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل در تاریخ 27 بهمن ماه 1398 گفت: بیل عزیز تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار به نظر میرسد، درصورتی‌که خود نیک می‌دانید که متد DST با کمی آموزش به افراد قادر است پیش‌رونده بودن اعتیاد را متوقف و سپس به‌صورت پس‌رونده آن را به نقط شنبه 1 اسفند 1398مهندس دژاکام:
 تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار است

مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل در تاریخ 27 بهمن ماه 1398 گفت: بیل عزیز تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار به نظر میرسد، درصورتی‌که خود نیک می‌دانید که متد DST با کمی آموزش به افراد قادر است پیش‌رونده بودن اعتیاد را متوقف و سپس به‌صورت پس‌رونده آن را به نقطه صفر برساند.
مهندس دژاکام: تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار است

]]>
ادامه س سی دی نا امیدی 2020-02-18T08:03:14+01:00 2020-02-18T08:03:14+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/695 همسفر فاطمه "به نام قدرت مطلق الله"گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی با استادی هم سفر نسیم و دبیری  هم سفر مریم و با دستور جلسه ی ادامه ی سی دی نا امیدی روز دوشنبه مورخ 98/11/28 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.در نا امیدی تمامی حس ها بسته می گردد  و شخص از انجام  هیچ کاری لذت و انرژی نمی گیرد و هر کاری که از او بخواهند می‌گوید؛ برای چه انجام بدهم؟ حسش نیست، چه فایده ای دارد؟ به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید... "به نام قدرت مطلق الله"

گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی با استادی هم سفر نسیم و دبیری  هم سفر مریم و با دستور جلسه ی ادامه ی سی دی نا امیدی روز دوشنبه مورخ 98/11/28 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.در نا امیدی تمامی حس ها بسته می گردد  و شخص از انجام  هیچ کاری لذت و انرژی نمی گیرد و هر کاری که از او بخواهند می‌گوید؛ برای چه انجام بدهم؟ حسش نیست، چه فایده ای دارد؟ 


به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...

]]>
گزارش عملکرد لژیون سی دی نا امیدی آقای امین 2020-02-16T05:58:51+01:00 2020-02-16T05:58:51+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/692 زهرا فروغی نیا "به نام قدرت مطلق الله"گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی مورخ 98/11/21 با استادی هم سفر آمنه و دبیری هم سفر مریم و با دستور جلسه ی سی دی نا امیدی راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود..       تفکر و افکار نقطه ی مقابل یکدیگر می باشند، اگر ذهن من پر از افکار باشد نمی توانم تفکر کنم،به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید... "به نام قدرت مطلق الله"

گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی مورخ 98/11/21 با استادی هم سفر آمنه و دبیری هم سفر مریم و با دستور جلسه ی سی دی نا امیدی راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

.       تفکر و افکار نقطه ی مقابل یکدیگر می باشند، اگر ذهن من پر از افکار باشد نمی توانم تفکر کنم،


به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...
]]>
برداشت از سی دی یافتن و بافتن 2020-02-11T10:21:27+01:00 2020-02-11T10:21:27+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/690 زهرا فروغی نیا آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید... آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است 
به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...


]]>