اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی
به نام خالق عشق ومحبت

گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی روز دوشنبه مورخ98/10/30 با استادی 
هم سفر زهرا ف  و دبیری هم سفر  لیلا م و با دستور جلسه ی وادی ششم راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

یکی از  اساسی ترین مؤلفه‌های صور پنهان عقل است،که آغاز وپایان مشخصی ندارد 
وما بایستی در تمام مسیر تکاملی خود به فرمان آن ،یعنی فرمان عقل برسیم.. ..  

به ادامه ی مطلب مراجعه نمائید.....
حکم عقل رادرقالب فرمانده کاملاً اجرا نماییم.

از عقل به عنوان فرمانروای بزرگ نام می بره فرمانروای انسان.

همه مامی دانیم عقل داریم ولی این عقل کجاست؟جایگاهش کجاست؟که می گویم درمغز است.واین رادر نظر بگیریم که  مااگر فوت شدیم بامرگ مامغز هم ازبین می رود.اینکه مابرویم سرمزار این و آن یا به امامزاده برویم ودرد ودل کنیم،پس حتماً یه کارخیلی نامعقولی انجام داده ایم.حتی روح هم درحالی که با لطافت منحصر به خودش عقل را راهبری می کند،این جمله به چه معناست؟افکار ما هم مثبت هستند وهم منفی،این افکار می آیند ومجموعه حس ها می شوندو می آیند تغییر می دهند که چه کاری خوب است وچه کاری بد است.حالا این عقل است که تصمیم می گیرد.چه چیز ی به عقل  منتقل می کنند؟احساسات را به آن منتقل می کنند،که هم می توانند احساسات خوب و هم احساسات بد را به آن  منتقل بکنند و می توانند روح مارا تحت تأثیر خودش قراربدهد و عقل ما باید خودش ذره ذره به تعالی برسد.مثلاً همه ما از ارتفاع می ترسیم و خودمان را از ارتفاع پایین نمی اندازیم، پس  به این نتیجه می‌رسیم که حتی عقل ما می تواند روح مارا تحت تأثیر خودش قراربدهد. 

خود انسان یک کهکشان ویک جهان عظیم است.حالا اگریک سلول انسان رانگاه کنی هرکدام ازاین سلول ها یک شهرهستند.ما براین کهکشان فرمانروایی می کنیم، ولی نشان داده ایم که درگذشته فرمانروای نالایقی بودیم واین شهر وجودی را به نا کجا آباد رسانده ایم.دراین وادی به یکی از اساسی ترین مؤلفه های صورپنهان انسان یعنی عقل می رسیم.ازوادی یکم تاچهارم تفکری وذهنی بودولی از وادی پنجم به بعد به ما می گوید که همه این ها را درحکم عقل اجرا کنید و هرچه در ذهن و تفکرتان دارید به انجام برسانید و یکی از مؤلفه‌های صور پنهان است، که دررفتار و کنش ما واقعاًتأثیر می گذارد.قدیمی ها می گفتند کسی که عقل نداشته باشد جانش در عذاب است.وقتی شماعقل داشته باشید می دانید که چطوری بادوستان واطرافیانتان برخوردکنید و مسلماً درآرامش وصلح وآسایش خواهیدبود.ولی وقتی بخواهیم رفتارهای نامعقول انجام بدهیم وافکار منفی را در زندگی هایمان  بیاوریم، قطعاً زندگی هایمان درصلح آ رامش نخواهد بود.

عقل کل مثل یک خورشید است خورشید نوراست ونورش همه جای عالم پخش می شود.همه موجودات به اتخاذ خودشان دارای عقل می باشند،حتی یه گیاه حتی یه سنگ دارای عقل است.اگرماجلوی درخت دیواربکشیم این درخت خودش راکج می کند تاخودش رابه نور برساند واین درخت باکج کردن تنه وشاخه هایش خودش رابه نورمی رساند این یک تفکر و یک اندیشه ای دارد.حالازندگی های ماهم همینطور است، ماهم عقل داریم ولی این عقل یک روزنه کوچک است، ما اگر در صراط مستقیم قراربگیریم وحرکت کنیم، مسلماً ازاین روزنه کوچک نوری  بیرون می آید و بازتر می شود وما می توانیم استفاده‌ای بیشتری ازاین نور ببریم وراه بیشتر برایمان نمایان می شود.حال چطوری ما می توانیم  از ضدارزش ها دوری کنیم؟دروغ  نگوییم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم ، ناامید نباشیم وهمین کارها باعث می شود که این روزنه بازتر و بازتر بشود.اما اگرما کارهای ضدارزشی انجام بدهیم و دچار یأس و نا امیدی باشیم نه تنها  به نور نزدیک نمی شویم بلکه دورترهم خواهیم شد واین واقعیت دارد.

ممکن است، گفته شود پس مغز چیست؟ مغز؛جایگاه یاوسیله ویا بهتراست بگوئیم مترجمی است برای عقل.همان طوری که زبان وسیله ویا ابزاری است برای چشیدن.مثل زمانی که ماسر لژیون هستیم، خیلی صداها می شنویم و چیزها را می بینیم ولی حواسمان به آن فردی که در لژیونمون صحبت می کند است و یا برای چشیدن غذا ،این چشایی درقسمت زبان  نیست باید یک مرکزی تشخیص بدهد که این غذا تند است و یا شور است.

حال می‌رسیم به شوشود،حالت شوشود فقط مال خداوند است.درزندگی عادی شوشود یک سری مراتب وقوانین دارد وهرچه انسان خواسته ای راکه دارد انجام بدهد به شوشود نزدیک است و آن کسی که خواسته هایش را می‌گوید ولی انجام نمی دهد او به شوشود نزدیک نیست.کسانی که به فرمان عقل برسند خواسته های آن ها برآورده می شود وکسانی که خواسته های آنها برآورده نمی شود کسانی اند که به فرمان عقل نرسیده اند،مثلاً:می‌گویندفلان کاررا انجام می‌دهم ولی انجام نمی دهند،یعنی فرمان را عقل صادر کرده ودستورات را از او گرفته ولی انجام نمی دهدشاید ماه ها طول بکشد تا آ ن کار را انجام دهد.فرمان عقل یک چیز کاربردی در همه سطوح زندگیست.کسی که می‌گوید من فردا به پارک می روم اگر زلزله هم بیاد این کار را انجام می دهد و یا وقتی اراده کردی یک مسواک زدن ساده رابزنی این یعنی شوشود.

بدن ما مثل یک شهراست وما نمی توانیم بگوئیم  همه جا وهمه چیز خوب است و یا بداست،همه جا هم آدم های خوب دارد وهم آدم های بد دارد و دراین وادی هم اقوام وحشی دارد و هم انسان های پیشرفته دارد.مثل اقوام خودمان است، که همه نوع آدمی در همین اقوام خودمان است.حالا این کشور وجودی ما را به یک شهرتشبیه کرده است. انسان وقتی می خواهد یک کاری انجام بدهد اول آن  کار را بررسی می‌کند و تا آخر اجرا می کند حال دراین شورا  هم بررسی می کنند و نتیجه را می دهد به حاکم ،وحاکم فرمانش راصادر می کند و این بستگی دارد که حاکم چه نوع فرمانی راصادر کند واین جا حاکم که همان عقل است باید تصمیم بگیرد،وقتی دستورات خوب وصحیح باشد .
حاکم به راحتی دستور اجرا را می دهد ولی وقتی دستورات درست نباشد حاکم دستور نمی دهد ومشکل درشهر ایجاد می شود.پس بیائیم برای بازسازی شهر ویاهمان جسم مسافرهایمان روبه روی مسافرهایمان نباشیم و در کنارشان باشیم و بال پروازشان باشیم،مثل یک لیوان نباشیم چون یک روزی لبریز می شویم وتحملمان تمام می شود.مادرزندگی دنبال آرامش می گردیم.پس گرصبرکنید زغوره حلواسازید.


نویسنده:همسفر فرزانه
ویرایش:همسفر نسرین
تنظیم عکس:همسفر نسیم
دستور جلسه هفته ی آینده:ادامه ی وادی ششم (ترک دوم)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 5 بهمن 1398 08:13 ب.ظ
بسیارعالی وخداقوت
شنبه 5 بهمن 1398 08:49 ق.ظ
از خانم زهرا ف عزیزم بابت استادی بسیار خوبشون نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
خدمت خانم فرزانه گلم بابت اولین تجربه وبلاگ نویسی تبریک و تشکر عرض می کنم.
خدا قوت و سپاس خدمت خانم نسرین و نسیم عزیزم.
از تمام رهجویان بزرگوارم که در نبودم با متانت و آرمش جلسه را به خوبی برگزار نمودند سپاسگزاری می کنم.
آرزو می کنم تک تک شما عزیزانم به زودی به مرحله شو شود برسید.
جمعه 4 بهمن 1398 10:10 ب.ظ
سلام وخداقوت خدمت خانم نسرین ونسیم وازکمک راهنمای گلم خانم آمنه صمیمانه سپاسگزارم.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic