اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی

"به نام قدرت مطلق الله"
گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی روز دوشنبه مورخ 98/9/18با استادی هم سفر زهرا ش و دبیری هم سفر زهرا با و با دستور جلسه ی "مدل قلعه ی عقل "راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.نفس با وجود این که تعیین موجودیت می کند و با وجود این که خواسته و قدرت دارد اما تا زمانی که عقل فرمانی صادر نکند نمی تواند کاری انجام دهد و اگر این موضوع در اختیار عقل نبود ما عملا نمی توانستیم برای درمان کاری انجام دهیم...
به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...

این سی دی در مورد قدرت مطلق صحبت می کند و دیدگاه ما را راجع به قدرت مطلق بیان می کند و می گوید که برای شناخت خدا هم باید حس خاصی داشته باشیم که مربوط می شود به درونیات یک انسان . اگر انسان در زندگی و حیات خود این حس درونش بوجود آمده باشد که یک قدرتی یا نیرویی وجود دارد که خیلی کارها را می تواند انجام دهد در اثر تجربیاتی است که اصولا با رنج و ناراحتی بوجود می آید یعنی زمانی که انسان در مسیری قرار می گیرد که هر کاری می کند نتیجه می گیرد و اموراتش خوب پیش می رود این باور در او بوجود می آید که من این حرکات را ایجاد کرده ام و اگر من حرکت نکنم بدست نمی آید و عمل دیگری را نمی تواند احساس کند اما موقعی که در مسیری قرار می گیرد که هر کاری می کند نتیجه نمی گیرد و یواش یواش نیرو و قدرت خود را از دست می دهد و در عمق تاریکی ها و ناتوانی قرار می گیرد اما زمانی که شخصی به کمک او می آید و شرایط دگرگون می شود و از ناکامی شروع به حرکت می کند در ساختار عقلش این مقایسه انجام می شود که چطور من زمانی که جوان بودم و قدرت و پول داشتم هیچ کاری از پیش نرفت اما حالا که سنم بالا رفته و قدرت و پولی ندارم در آن شرایط غیر ممکن به نتیجه رسیدم با این مقایسه ای که انجام می دهد متوجه  می شود که عاملی به جز خودش وجود دارد در اینجاست که حس می کند که خدا هست اگر تفکر ساده ای هم داشته باشد به این نتیجه می رسد که به غیر از خودش چیزی وجود دارد .

وجود خدا را با حس می فهمیم و حس همانند خداوند است زیرا حس در تمام هستی مثل خداوند وجود دارد و دیگر اینکه مانند خدا رویت ناپذیر است و خدا را باید از درون حس کرد مخصوصا در هنگام سختی ها خدا را بیشتر حس می کنیم.

اگر خدا بخواهد انسانی که توانایی اش کم شده و پیر شده و دیگر جذابیت جوانی اش را هم ندارد می تواند به یک رابطه ی بسیار خوب با همسرش برسد به گونه ایی که در جوانی که زیباو پرتوان بود این رابطه را نداشت .

پدید آوردن خواسته ها بر عهده ی ما می باشد برخی از چیزها را می توان آموزش داد اما همه چیز با آموزش بدست نمی آید زیرا بخشی از مهم ترین قسمت ها باید توسط خود فرد انجام شود یعنی باید خیلی چیزها را فرد خودش تجربه کند مثل نوشتن سی دی که وقتی که فرد سی دی می نویسد تجربه می کند که حالش خوب می شود و آن کار را خود ادامه می دهد .استاد یا مربی تنها چیزهایی را می توانند آموزش بدهند که خواسته اش در ما وجود داشته باشد و خواسته مانند یک دانه یا هسته ی گیاه است و باید دانه باشد تا استاد به ما راهنمایی دهد که چگونه آن را به درخت استوار تبدیل کنیم .

رهجو باید خواسته را در خود ایجاد کند و راهنما باید آن را رشد دهد اما اگر رهجو خواسته ای نداشته باشد حتی اگر بهترین راهنما را هم بگیرد راهنما نمی تواند برایش کاری کند چون انسان ها اختیار دارند و باید به آن ها فرصت داد تا خواسته در آن ها ایجاد شود . تفاوت بین معلم دانا و ناشی در این است که معلم کم تجربه اصرار به انجام کاری دارد که خواسته ای درون شخص وجود ندارد در این صورت تمام انرژی راهنما گرفته می شود چون یک راهنما یک انرژی می گذارد و یک انرژی  می گیرد از تغییراتی که در رهجو بوجود می آیدانرژی می گیرد اما معلم دانا وقتی درون شخص خواسته را دید به او کمک می کند که این بذر یا خواسته را در بستر مناسب بکارد و آن را رشد دهد .

حس یک راهنما مانند یک قطب نما است همان طور که وقتی که در اطراف قطب نما چند آهنربا قرار می دهیم و این آهنرباها در اطراف قطب نما میدان مغناطیسی بوجود می آورند و این قطب نما که بر اثر میدان مغناطیسی زمین کار می کرد و جهت را به ما نشان می داد با وجود آهنرباها و میدان مغناطیسی آن ها و میدان زمین باهم جمع می شوند و جهت قطب نما را بهم می ریزند راهنما هم همین گونه است اگر راهنما موقع پذیرش رهجو عوامل دیگری را لحاظ کند مثلا راهنما سن یا مقام یا ثروت رهجو را در نظر بگیرد و به این رهجو زیاد توجه کند حس راهنما بهم می ریزد و به رهجوها اشتباه سرویس می دهد مثلا موقع پله کم کردن برای رهجو پله اضافه می کند و یا جایی که باید به رهجو سخت بگیرد آسان می گیرد و در تشخیص خواسته های درونی رهجو اشتباه می کند و راهنما مثل یک باغبانی است که اگر حسش خراب شود جایی که نباید به درختان خود آب بدهد آب می دهد و خروجی اش نا امید کننده است . راهنما باید خیلی مراقب حس خود باشد و مثل جواهرات از آن مراقبت کند زیرا اگر حس آلوده شد کارش سخت می شود .راهنما باید به تمام رهجوهای خود یکسان سرویس بدهد و اول همه ی رهجوها پیش راهنما یکسان هستند اما بعد این رهجوها هستند که با حرکت خود باعث می شوند راهنما آن ها را بیشتر دوست بدارد.

استاد خردمند خواسته را درون شخص می بیند هر چند خودشان آن ها را فراموش کرده باشند و یکی از کارهایی که راهنما انجام می دهد به یاد آوردن چیزی است که در درون رهجو است وقتی چیزی در عمق باشد غیر قابل رویت است اما موقعی که در سطح باشد قابل رویت است ذهن انسان هم همین طور است و ما بخشی از آن را به یاد داریم و بخش عظیم آن به خاطر ما نیست و طی شرایط خاصی بیرون می آید و یکی از کارهایی که راهنما انجام می دهد این است که آن چیزهایی که در رهجو  خوب هستند و در عمق اند را با یک تکانه به بالا می کشد و از صور پنهان به صور آشکار می آورد .

قانون دوم: نفس آن چیزی است که تعیین موجودیت می کند در ظاهر و باطن . ذرات تشکیل دهنده ی نفس که هر کدام دارای خواسته ای می باشند در تلاش هستند تا به خواسته های خود دست یابند و این تلاش دایمی است و ذرات نفس باهم در ارتباط هستند مثل آدم های یک شهر که اگر خواسته ی مشترکی داشته باشند دور هم جمع می شوند و همدیگر را به هر شکل می یابند. جهان بینی یک ابزار است و کاری که برای ما انجام می دهد این است که چیزهایی را که در حالت عادی قابل رویت نیست را به حالت رویت در می آورد و جهان بینی مانند یک میکروسکوپ عمل می کند همان طور که میکروب ها با چشم دیده نمی شوند و با میکروسکوپ دیده می شوند و وقتی میکروب ها را دیدیم می توانیم خیلی از بیماری ها را ازبین ببریم جهان بینی هم ضد ارزش های ما را به ما نشان می دهد و می گوید که عامل اصلی تمام ضد ارزش ها که به ما ضربه می زنند ترس – منیت و ناامیدی است یعنی همان اضلاع مثلث جهالت و تمام ضد ارزش های ما از این سه ضلع نشات می گیرند مثلا حسادت از منیت فرد و تنبلی از ناامیدی و یا کنترل کردن مسافر از ضلع ترس سرچشمه می گیرد اما اضلاع مثلث دانایی تفکر – تجربه و آموزش است که مقابل اضلاع مثلث جهالت است و اگر به جای ترس از تفکر و به جای منیت از آموزش و به جای ناامیدی از تجربه استفاده کنیم به انسان دانایی تبدیل می شویم .برای مقابله با ترس خود باید نهایت آن کار را در نظر بگیریم مثلا اگر می ترسیم که  مسافر ما گریز نزند با خود بگوییم که نهایتش این است که مصرف می کند و دوباره برگشت می خورد . اگر از کسی که به ما سرکوفت می زند ناراحت می شویم گاهی به منیت ما بر می گردد و باید بدانیم که او آموزش ندیده است و ما باید بیشتر در زندگی خود تاثیر گذار باشیم نه تاثیر پذیرو با یک جمله زود بهم نریزیم .

مدلی که در کتاب 60 درجه مطرح می شود این است که چیزهایی را که قابل رویت نبود قابل رویت کرد و نتیجه اش این است که مثلا وقتی شخص خمار می شود و به او فشا ر می آید می تواند بگوید از کجاست و یا از نفس اماره است.

مدل قلعه ی عقل :عقل ساختمان پیچیده ای دارد و هنوز خیلی از مکانیزم هایش پیدا نشده است و مغز به عنوان یک واسطه گر است و مترجم عقل است و  مغز همان عقل نیست زیرا عقل جزو صور پنهان است و جنس مغز از مواد موجود در خاک است و اگرعقل  همان مغز بود با مرگ از میان می رفت و انسان هنگام مرگ توفی می شود وفقط جسم را جا می گذارد اما تمام صفات خود را با خود می برد از جمله عقل. شما شهری دارید بر اساس این که آدم ها چگونه در آن زندگی می کنند و در چه سطحی قرار گرفته اند و چقدر پالایش شده اند شهر شما می تواند چه چهره ایی داشته باشد در این شهر یک قلعه یا مرکز فرماندهی وجود دارد که قلعه ی عقل یا محل سکونت عقل است ساختاری است که از عقل محافظت می کند و دانایی این کار را انجام می دهد و دانایی هم با تفکر و آموزش وتجربه شکل می گیرد و از عقل محافظت می کند .

عقل مثل قاضی عادل است و همان طور که قاضی حکم صادر می کند عقل نیز حکم می دهد و فر ایزدی دارد و از وجود خداست و هر کاری که بخواهیم انجام دهیم باید فرمانش توسط عقل صادر شود .نفس با وجود این که تعیین موجودیت می کند و با وجود این که خواسته و قدرت دارد اما تا زمانی که عقل فرمانی صادر نکند نمی تواند کاری انجام دهد و اگر این موضوع در اختیار عقل نبود ما عملا نمی توانستیم برای درمان کاری انجام دهیم .قسمت نا معقول نفس عقل را فریب می دهد و چون می داند که عقل خواسته هایشان را اجرا نمی کند از حقه استفاده می کند به این صورت که به خواسته های نا معقول لباس تقوا می پوشاند .

 غیر از این چیز دیگری وجود دارد که اجازه نمی دهد هر کسی بیاید و هر کاری انجام دهد و سد خونی مغز  اجازه ی ورود هر ماده ای را به مغز نمی دهد و فقط مولکول های ریز و آلکوییدها و مواد مخدر قابلیت این را دارند که وارد مغز شوند . بناراین یکسری خواسته بیرون دروازه ایستاده اند و عملا نمی توانند کاری انجام دهند و فقط از بیرون فشار می آورند اما اگر سربازان دانایی من قوی نباشند و خواسته ها ی نا معقول بتوانند وارد شوند کار خیلی سخت می شود مثل آدمی که حال خوبی ندارد و سیستم ایکس او کار نمی کند اما با این شرایط کار خود را انجام می دهد اما موقعی که خواسته ی نا معقول وارد شود و ماده ی مخدر مصرف کند شخص مصرف کننده می شود و کار سخت می شود و ظرف مدت کوتاهی همه چیز به هم می ریزد. دانایی قدرت تشخیص ماهیت خواسته ها در هر لباسی یا هر چیزی است و کسی که دانا است می تواند تشخیص دهد که این کار معقول است یا نا معقول .

چون ما حداقل معادله ای که می توانیم ایجاد کنیم باید سه پارامتر داشته باشد و معادله های بنیادی هم از سه پارامتر تشکیل شده اند و حداقل چیزی که می توانیم با آن سطح بوجود آوریم سه ضلع است به خاطر همین از مثلث در جهان بینی استفاده می شود و خاصیتی که برای اجزای یک مثلث وجود دارد این است که باید پارامترها به صورت مستقیم از همدیگر مستقل باشند .سه پارامتری که در زندگی خیلی با آن سر و کار داریم آموزش و تجربه و تفکر است که من این را در اثر اخراج شدن از دانشگاه متوجه شدم چون من قبلا همیشه در تنهایی فکر می کردم و درس می خواندم اما هر چه بیشتر تلاش می کردم نتیجه ی بدتر می گرفتم اما زمانی که از تفکر دست کشیدم و شروع به خوابگاه رفتن کردم و تجربه پیدا کردم توانایی من بهتر شد بنابراین اگر ما مشکلی داریم یکی از این سه ضلع را انجام نمی دهیم و باعث می شود که دانایی ما کم شود و کار عقل سخت می شود زیرا دانایی از عقل محافظت می کند .

ممکن است شما تفکر را با افکار اشتباه بگیرید افکار مثل شعاع های نور در همه ی جهات هستند و تفکر مثل شعاع نوری است در یک جهت خاص و تفکر حرکتی است از مجهول به معلوم و یا از مبدا به مقصد و روی یک هدف خاصی تفکر می کنید اما افکار این گونه نیست و یکدفعه از یک موضوع به موضوع دیگر سر در می آورید و به جای هر چیزی ممکن است تصویر سازی کنید و تفکر یک موضوع خاصی را دنبال می کند اما افکار روی موضوعات مختلف است و هر لحظه عوض می شود و به نتیجه نمی رسد و در تفکر شما جریان را هدایت می کنید و بعد از مدتی به خود استراحت می دهید و دوباره ادامه می دهید و کار را به نتیجه می رسانید . نتیجه ی تفکر ممکن است چندین ماه طول بکشد اما در افکار هر چه پیش آید خوش آید و هر چیزی ممکن است بوجود آید.

تمام اطلاعات هستی در یک سطح بی نهایت است یعنی طول و عرض آن بی نهایت است اما چیزهایی که من می دانم داخل مثلث است و چیزهایی که شک داریم اضلاع مثلث و چیزهایی که نمی دانیم بیرون مثلث است یعنی آنچه که ما نمی دانیم بی نهایت است و این مثلث نمی تواند این سطح بی نهایت را پوشش دهد. اگر ما دانای دانا هم باشیم باز خیلی چیزها را سر در نمی آوریم. تقسیم بندی دانایی بیان می کند که دانایی شما چقدر است و از چه جنسی است . دانایی موثر با دانایی فرق دارد در دانایی فقط ما اطلاعات را می دانیم ولی دانایی موثر آن ها را به اجرا در می آوریم و در دانایی موثر باید هر سه ضلع هم اندازه باشند اما اگر اضلاع آن نا متقارن بود مثلث دانایی است نه دانایی موثر.

ادامه ی سی دی هفته ی آینده دنبال می شود .

نویسنده و تنظیم عکس :هم سفر نسیم

ویرایشگر:هم سفر نسرین


نوع مطلب : گزارش های لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 23 آذر 1398 05:11 ب.ظ
از خانم ها نسیم و نسرین عزیزم بی نهایت سپاسگزارم.
بسیار عالی بود.
آرزو می کنم به زودی جشن رهایی مسافران محترمتان را شاهد باشیم.
شنبه 23 آذر 1398 12:50 ب.ظ
باسلام و خداقوت به راهنمای عزیزم خانم آمنه و خداقوت به خانم نسرین و نسیم.
با تفکر ساختارها آغاز می گردد با تفکر درست و حساب شده ما می توانیم ساختمان جدیدی از آرزوها و خواسته ها معقول به دست بیاوریم باور داشته باشیم که می توانیم و حس هایمان را خوب کنیم.
جمعه 22 آذر 1398 01:08 ب.ظ
خداقوت خدمت خانم نسیم عزیز،خیلی جامع وکامل بیان کردید لذت بردم.
انشالله که برکات زحمات خالصانه ای که انجام می دهید در زندگیتان ببینید وشاهد رهاییتان باشم.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات