اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی
شنبه 14 بهمن 1396 :: نویسنده : لیلا نصر
برگرفته شده از سی دی اجرای قوانین  آقای مهندس حسین دژاکام


بایدهسته درون انسان شکافته شود .باید صور پنهان انسان مورد ارزیابی قرار بگیرد.برای این کار خود می دانم کار بسیار دشواری است .بایستی حدمیانه را پیدا کرد وبه کاوش پرداخت .

برگرفته شده از سی دی اجرای قوانین  آقای مهندس حسین دژاکام


بایدهسته درون انسان شکافته شود .باید صور پنهان انسان مورد ارزیابی قرار بگیرد.برای این کار خود می دانم کار بسیار دشواری است .بایستی حدمیانه را پیدا کرد وبه کاوش پرداخت .

سخنان استاد  


 ما میگویم صور پنهان برای انسان وجود ندارد، چون ما حس نمی کنیم، ولی اگر احتمالا وجود داشته باشد انگاه چی؟
ایا فکر نمی کنید که ما با تعصب جاهلانه خود، با علم ناقص خود، جلوی این موضوع را سد کرده ایم و نه تنها خود به تحقیق و تفحص نمی پردازیم.بلکه هر کس هم پیرامون این موضوع سخن بگوید؛ با چسباندن یک برچسب به او به همه چیز متهم می کنیم.  مثل خرافاتی ، ساده لوح، کم خردو چه وچه ؟
البته حق هم هست چون همیشه از این مسائل سوء استفاده شده.
ایا فکر نمی کنید. انبوهی از مشکلات انسان از جمله قتل، غارت اموال دیگران، خودکشی، اعتیاد، الکلی ، همه در اثر عدم شناخت انسان از خودش است .

درحقیقت ما از هسته وجودی انسان چه می دانیم ! آن چه میدانیم قطره ای است در مقابل اقیانوس ناشناخته.

البته هستند انسانهای بی شماری که از مسئله  متافیزیک و شناخت انسان ها سوء استفاده های وحشتناکی کرده اند و بزرگترین خلافها را انجام داده اند و اقدام به عوام فریبی کرده اند حال چه در مقام ومذهب، دین، چه در مقام پیش گو و فالگیرو رمال وغیره....و این کار به جای رسید که مااکنون حتی پیامبران را که آورندگان پیام از جهان دیگر بودند را مورد تمسخر قرار می دهیم .
آیافکر کرده ایم که آنها چه گفتند؛ و یا چه کرده اند ؟ که پس از گذشت قرنها هر کدام از آنها میلیونها نفر پیرو دارند که هنوز به سخنان آنها توجه می کنند .
اگر آنها تهی مغزو عوام فریب یا قلابی بودند ، چراما که خود را اندیشمند وفاضل ودرحدکمال انسانی خود را میدانیم قادر نیستیم ؛کاری انجام بدهیم و یا سخنی بگویم .تا کسانی حرف ما را قبول داشته باشندوباور کنند.
گاهی اوقات حرف ما را همکارانمان هم قبول ندارند؛ شاگردان ماهم باشک و تردید به سخنان ما گوش می کنند حتی اعضاءخانواده ما هم به تئوری های ما اطمینان ندارند.
بودند انسانهایی که در زمان حیات خودشان پیروان زیادی پیدا کردند وحتی جان خودشان را نثار مرشد خود می کردند.ولی پس از گذشت چند سال همه آنها فهمیدند که مرشد آنها جزءدروغ و فریب سخنی نمی گفت.
می خواهیم بگویم که اگر پیامبران دروغگو بودند، به هر حال پس از چندین سال دروغ آنهامشخص می گردید .البته در اینجا من نمی خواهم از پیامبران دفاع کنم ! چون آنها نیازی به دفاع من ندارند .بلکه می خواهم بگویم یک چیزی وجود دارد که مربوط به صور پنهان است.باید درمورداین جستجو کرد.

بایدهسته درون انسان شکافته شود .باید صور پنهان انسان مورد ارزیابی قرار بگیرد.برای این کار خود می دانم کار بسیار دشواری است .بایستی حدمیانه را پیدا کرد وبه کاوش پرداخت .
بدون هر گونه تعصب وپیش داوری حتماٌ می گویید چرا میانه ؟ پاسخ خواهم داد.اکثر انسانها به دو قسمت شده اند ، گروه کثیری صور پنهان انسان ، خدا، روح، سایر جانها وچیزهایی که قادر نیستند رویت یا حس کنند؛ را باور ندارند وبرای اثبات نظریه خود حتی به ستیز بر می خیزند و همه چیز را مورد تمسخر قرار می دهند و نمی دانند که با تعصب خشک خود ، جلوی تحقیق در مورد انسان را گرفته اند .

اما گروه دیگری هم هستند ، گروه دیگر از خداوند هم جلو افتاده اند و فرستادگان اورا که فقط مامور آوردن پیامهایی از خدا بودند را آن قدر بالا برده اند و آن قدر مقدس کرده اند که حتی گاهی اوقات فرستاده او را با خدا یکی گرفته اند .و آن قدر در این  مسئله پیش رفته اند که ماه را رها کرده اند و به انگشت اشاره چسبیده اند زیرا که هدف ماه است و انگشت اشاره فقط و فقط ماه رانشان می دهد.البته انگشت اشاره ای که هدف و راه را نشان دهد بسیار تا بسیار ارزشمند و قابل احترام می باشد ولی درهرشرایط انگشت اشاره مقصد و هدف نیست.!

زیرا که انسان اگر با تمامی کاوشگران ماهر هم نشین باشد به موضوع اصلی نمی رسد مگر اینکه خود تلاش نماید.
می خواهم بگویم که هدف ، حتی رسیدن به خداوند هم نیست که بخواهیم روزی او را ملاقات کنیم زیرا که ما در گذشته روزی که با او پیمان بستیم و او گفت:آیا من پرودگار شما هستم و ما پذیرفتیم ، در آن روز شاید او را ملاقات کرده باشیم و اگر هم ملاقات نکرده باشیم حداقل به نزدیکترین نقطه به او رسیده بودیم.
قدرت مطلق یا معمار بزرگ می توانست در روز نخست برنامه ما را به گونه ای طراحی نماید که تمامی صفات نیک را داشته باشیم و از تمام زشتیها و پلیدیها به دور باشیم .کما اینکه فرشتگان این چنین هستند و اگر هم بخواهند قادر به انجام بدی نیستند؛ چون برنامه آنها این چنین طراحی گردیده است.

اما موضوع انسان و خلقت او و یا تکامل او ، کاملا متفاوت در نظر گرفته شده است و به او اختیار کامل داده شده که تصمیم بگیرد تا راه و مسیر خود را انتخاب کند.
چگونه است که بعضی حیوانات علف خوار هستند مثل ؛ گوزن، اسب، زرافه و اگر این حیوانات علف خوار به حیوانات دیگر حمله نمی کنند تا گوشت تن آنها را بخورند.این مسئله از شرافت یا صالح بودن آنهاست ؟ بلکه خلقت آنها چنین بوده و اگر حیوانات گوشت خوار به حیوانات دیگر حمله می کنند تا خود را از طریق گوشت آنها تغذیه نمایند این مسئله از پستی آنها و بدی آنهاست؟ چرا؟ چون معمار بزرگ حیوانات را بدین گونه بر مبنای حکمتی خاص خلق نموده است.

بنابر این انسان هم بر مبنای حکمت خاصی خلق شده است . که اختیار کامل دارد که مسیر خود را خود برگزیند .حال می تواند از درنده ترین حیوانات ، درنده تر و یا از بالاترین فرشتگان بالاتر قرار بگیرد .
در این بحث ، من قصددارم تا جایی که بتوانم در مورد انسان سخن  بگویم تا کمی از صور پنهان او را آشکار کنم و بگویم :ای انسان ! تو دارای عمر جاودان هستی گر چه می میری.
ولی دوباره زنده خواهی شد .ای انسان ! مرگ نیستی نیست ، بلکه تغییر جایگاه است .تغییر حیات است .

ای انسان ! تفکر و اندیشه و کردار تو ، مشخص کننده مسیر زندگی تواست .اجرای قوانین ، تو را در صلح وآرامش قرار خواهد داد.عدول از قوانین ، تو را در چرخه های حیات و جهان های آفرینش در سختی و نکبت و اعماق جهنم قرار خواهد داد.

ای انسان ! انگشت های اشاره با وجود ارزش بسیار بالایی و همین طور قوانین٬ مقدس نیستند .چیزی که تقدس دارد٬ رفتن به راهی که انگشت اشاره نشان می دهد و اجرای قوانین است .
می خواهم بگویم :ای انسان ! اگر تو هر روز به انگشت اشاره احترام بگذاری  و قوانین را با خط خوش بنویسی و با صوت زیبا بخوانی وآنها را روی چشم خود قرار بدهی ، اگر در گفتار و پندار و کردار ،آنها را عمل کنی آنها تو را به طرف صلح و آرامش و زیبایی و عشق و محبت رهنمون خواهد کرد و زمین و زمان و آسمان و طبیعت و حیوانات و گیاهان با تو هم آوا خواهند شد.

چون هدف اصلی تعیین شده٬ اجرای قوانین است و اجرای قوانین ، انسان را به نقطه تعیین شده می رساند؛ حتی اگر آنهارا ننویسی و قرائت نکنی ولی اگر هر روز به انگشت اشاره احترام بگذاری و قوانین را با خط خوش بنویسی و با صوت زیبا بخوانی و آنها را روی چشم خود قرار  بدهی ولی در پندار و کردار عکس آن را عمل کنی مطمئن باش به اعماق دوزخ سپرده خواهی شد.چون تو به طرف راهی نمی روی که انگشت اشاره راه را نشان می دهد؛ بلکه در بیابانها و برهوت سرگردان خواهی شد.
در این نوشتارها، من آنجه می نویسم مستند می باشد.مقداری از پرده را کنار می زنم و جهان های آفرینش را به تصویر می کشم .زیرا ارتباط من با سایر جهان های آفرینش است ، که درک آنها با حواس 5 گانه ، کاری بسیار دشوار است .

بحث و سخن و صحبت من ، اثبات خداوند نیست .! زیرا خداوند را هر انسانی به گونه ای برای خودش تصور می کند به این دلیل از خداوند اکثراً از واژه ی قدرت مطلق استفاده می کنم و فکر می کنم پذیرش این واژه برای تمام کسانی که به خداوند هیچ گونه اعتقادی ندارند٬ راحت تر باشد.چون آنها هم نظم و نظام هستی را قبول دارند .بحث ، بحث لغت نیست که برای آن حساسیت ایجاد نماییم .بحث محتوا و بودن نیرویی بر نظم نظام هستی است ولی بحث من که در لا به لای مطالب بیان می گردد انسان است و معرفی انسان به خودش و آشنایی با نیروهای ناشناخته .

                        

نویسنده: هم سفر مهری
ویرایش و تنظیم : هم سفر لیلا نصر
نوع مطلب : سی دی ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:42 ق.ظ
لیلا جان من از شما متشکرم امیدوارم که پایدار باشد خدمتم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic